ADWOKATURA POLSKA
ADWOKATURA POLSKA

Jarosław Płonka

ADWOKAT

Kancelaria adwokacka

O AdwokacieAdwokat Jarosław Płonka jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia ukończył z oceną bardzo dobry. Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał już w czasie studiów świadcząc pomoc prawną w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Ćwiakalskiego. Aplikację adwokacką odbył w Izbie Bielskiej pod patronatem adwokata Andrzeja M. Hermana, gdzie zdobył doświadczenie z zakresu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, a także prowadzenia spraw indywidualnych klientów.

Zakres świadczonych usług

§ Prawo cywilne
Reprezentowanie klientów w szeroko rozumianych postępowaniach cywilnych, świadcząc usługi w zakresie m.in.:
 • ochrony dóbr osobistych,
 • stosunków prawnorzeczowych (prawo własności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka),
 • stosunków wieczystoksięgowych,
 • stosunków zobowiązaniowych,
 • spadkowych (np. postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku),
 • rodzinnych i opiekuńczych (np. rozwód, alimenty, separacja, władza rodzicielska),
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • windykacji wierzytelności,
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych wypadków.
§ Prawo karne
Reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych, świadcząc usługi w zakresie:
 • występowania w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego,
 • postępowania przed organami ścigania, jak i zastępstwa procesowego (obrona) w sądach wszystkich instancji,
 • w sprawach wykonawczych (np. odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności).
§ Prawo gospodarcze
Kancelaria Adwokacka prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Usługi świadczone są w oparciu o zawarte z Klientami umowy o stałej współpracy, jak i na podstawie zleceń, w szczególności w następujących dziedzinach:
 • rejestracja podmiotów gospodarczych (spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne),
 • obsługi podmiotów gospodarczych (obsługa bieżąca, obsługa projektów inwestycyjnych oraz transakcji),
 • ochrony własności przemysłowej,
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • updadłości przedsiębiorców oraz konsumentów.
§ Prawo administracyjne
Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów w szeroko pojętych sprawach administracyjnych, tj.:
 • postępowania administracyjne,
 • postępowania sądowoadministracyjne.

Kontakt

KontaktKancelaria Adwokacka - Adwokat Jarosław Płonka
ul. Kościuszki 42/8 (II piętro) - budynek naprzeciw sądu (była "Polonia")
34-300 Żywiec
Telefon: 600-873-880
E-mail: adwokat.plonka(małpa)op.pl
Kancelaria czynna od poniedziałku do czwartku: 8:30 - 15:30, oraz w piątek: 8:30 - 14:00.
Proszę o uzgadnianie terminu spotkania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Istnieje możliwość spotkania poza godzinami pracy Kancelarii po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.